Tavukçuluk Sektöründe Ozon Sistemleri


Tavukçuluk Sektöründe Ozon Sistemleri Kullanımı sektörde sıkça rastlanılan bir durumdur. Ozon Sistemleri kullanım alanları içinde tavukçuluk işlemlerinde su kullanımı çok büyük önem taşımaktadır. Yolunma, haşlama, parçalama ve soğutma aşamalarında temizlik amacı ile kullanıldığı gibi tesisin temizliğinde de su kullanılır. Piliç başına genellikle ortalama 26.5 litre su kullanılır. Sıfır dışkı toleransı için piliç başına ortalama 12-19 litre su kullanımı gereklidir.

Besleme - vücut ağırlığı oranı ile birlikte piliç başına kullanılacak su miktarı da sürekli gözlenmiş olur. Tesiste kullanılacak suyun bakteriden arındırılması için klor kullanımından günümüzde Avrupa ve Amerika'da bir çok firma vazgeçmektedir; bunun başlıca sebebi dezenfeksiyon için kullanılacak kimyasalların ürünün kalitesini bozması ve satışını zorlaştırmasıdır.

Tavukçuluk ve Enerji Tavuk işleme tesislerinde piliç karkasları klorlu soğutma banyosunda dezenfekte edilir. Su bir kere kullanıldıktan sonra bir daha kullanılmaz ve yeni karkas için tekrar 3.3 "C'ye kadar soğutulur. Bu işlem, işletme için hem elektrik, hem su, hem de klor masrafı demektir. Tesiste ozonlu su kullanımı bu giderlerinin azaltılmasını sağlar, aynı zamanda tesisin dezenfeksiyonunda da ozon kullanılır. Piliç başına kazanılan enerji miktarı 12 Wat olarak hesaplanmıştır.

Tavuk çiftliklerinde ciddi miktarlarda su kullanılır. Bu suyun işletmeye etkin biçimde arıtılarak geri döndürülmesi, işletme giderlerinde azalma, başka bir deyişle zarardan kar anlamına gelecektir. Tavuk üretim sektörü, yüksek hacimli ancak düşük karda olan bir sektördür, beslenme ile elde edilen vücut ağırlığı, gramlarla oranlanır. Bu orantıdaki küçük değişimler, kar ile zarar arasındaki farkı ortaya çıkaracaktır.

Bu işletmelerde Ozon kullanılmasındaki en önemli sebepler arasında bilinen en kuvvetli oksidan olması, Mikroorganizmaları yok etmesi, Kimyasalları yok etmesi, Çalışmaların klordan daha etkin ve güvenli olduğunu göstermesi, Raf ömrünü arttırması ve Çevre dostu olması sayılabilir.

Eğer firmanıza ozon sistemi kurma imkanınız var ise kurmanızı öneriyoruz. Çağdaş Ozon Sistemleri firması olarak son ozonlama teknolojilerini kullanarak bu işlemi yapmaya hazırız. Aramaktan çekinmeyiniz. Ofis : 0 322 239 77 50 ---- GSM : 0 507 984 45 49